Projectmanagement bij het opzetten revolverend fonds

Revolverende fondsen staan hoog op de agenda bij provincies en gemeenten als financieel instrument voor regionale economische ontwikkeling. Steeds meer kijken overheden naar alternatieve financiële mogelijkheden voor het realiseren van hun beleidsdoelstellingen.
Bij het inzetten van een revolverend fonds vloeien uitgezette middelen aan derden terug naar het fonds, waarna ze opnieuw voor andere financieringen kunnen worden ingezet. Precies daarin ligt het verschil met traditionele subsidieverstrekking.

Advies revolverende fondsen

QPR is gespecialiseerd in de strategie, oprichting, inrichting en uitvoering van revolverende fondsen. Voor meerdere provincies is QPR als senior adviseur en projectmanager ingezet bij de oprichting en implementatie van een revolverend fonds:
– Provincie Groningen (Investeringsfonds Groningen B.V.)
– Provincie Drenthe (MKB Fonds Drenthe)
– Provincie Overijssel (Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V)

Neem vrijblijvend contact op om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden voor het opzetten van een revolverend fonds.